PRESS & MEDIA

Om Allt ljus på Uppsala
Allt ljus på Uppsala har arrangerats i november jämna år sedan 2008. Syftet är göra stadskärnan mer levande och uppmuntra alla uppsalabor och besökare att ta sig ut under en av årets mörkaste månader för ta del av staden, konst och de kringaktiviteter som arrangeras. Fr o m 2018 arrangeras Allt ljus varje år. I år utgörs programmet av åtta ljusverk runtomkring Uppsalas stadskärna. Utöver de åtta ljusverken ljussätts också delar av den offentliga konsten på fem platser runtomkring i city. Temat är ”Uppsala hyllar”, där vi belyser och lyfter olika profiler, platser och fenomen i Uppsala.

Evenemanget arrangeras av Uppsala kommun och Uppsala City och möjliggörs av aktörer inom näringslivet som går in med ytterligare ekonomiska medel. Destination Uppsala ansvarar för  projektledning, kommunikation och marknadsföring. Uppsala kommun, lokala organisationer och näringsliv bjuder tillsammans på alla kringaktiviteter som besökarna kan ta del av.

Presskontakt
För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Natalia Michell, projektledare kommunikation (Destination Uppsala)
+46 18 727 48 19
E-posta Natalia Michell