Om Allt ljus på Uppsala

Nu riktar vi allt ljus på Uppsala igen och tänder upp stadskärnan. Allt ljus på Uppsala utgörs i år av åtta ljusverk som tillsammans lyser upp stadskärnan den 1–17 november. Temat är ”Uppsala hyllar”, där vi belyser och lyfter olika profiler, platser och fenomen i Uppsala. Utöver ljusverken finns flera mindre ljussättningar utplacerade. Under evenemanget
arrangeras ett antal kringaktiviteter som du kan besöka tillsammans med familj, vänner eller utforska på egen hand. Det finns också olika erbjudanden att ta del av. Välkommen ut i ett lysande höstmörker.

Under evenemanget sätter vi upp ljuskonstverk och belyser ett flertal platser i centrala Uppsala och skapar på så sätt ett stort utomhusgalleri för besökare att gå runt i och uppleva. Tillsammans med vänner och familj är du välkommen ut i novembermörkret för att upptäcka Uppsala i ett nytt ljus!

Ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala har arrangerats i november jämna år sedan 2008. Syftet är att uppmuntra Uppsalabor och besökare att ta sig ut i city under en av årets mörkaste månader och ta del av staden, konst och de kringaktiviteter som arrangeras. Sedan 2018 arrangeras Allt ljus på Uppsala att varje år.

Allt ljus på Uppsala arrangeras av Uppsala kommun och Uppsala City och möjliggörs av våra ljusvänner. Destination Uppsala projektleder och marknadsför evenemanget. Uppsala kommun, organisationer och näringsliv bjuder tillsammans på alla de kringaktiviteter som du som besökare kan ta del av.

 

Tack till

Ett stort tack vill vi rikta till våra ljusvänner, fastighetsägare och medarrangörer!

Kontakta oss

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss? Skicka  e-post till alltljuspauppsala@destinationuppsala.se.

Miljöarbete

Vi tar hand om miljön, både närmiljön och miljön i ett större perspektiv. Vi arbetar aktivt med att genomföra en så hållbar ljusfestival som möjligt, med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Bland annat genom att aktivt minska nedskräpning och uppmana våra medarrangörer att tänka miljö och hållbarhet när de genomför sina aktiviteter.

Du som är besökare kan också bidra! Tänk på att använda de sopkärl som finns utplacerade för att minska nedskräpningen. Ta ett aktivt ansvar och sopsortera när det finns möjlighet. Vi uppmanar dig att åka kollektivt så ta bussen eller tåget till festivalen – köp biljett direkt i UL-appen.

Allt ljus på Uppsala är ett miljömärkt event certifierat av Håll Sverige Rent.