Om Allt ljus på Uppsala

Allt ljus på Uppsala är en ljusfestival i Uppsala city som pågår under tre veckor i november.

Ljusverk med koppling till relevanta profiler, platser och fenomen i Uppsala lyser upp stadskärnan i novembermörkret. Utöver ljusverken arrangeras ett flertal olika kringaktiviteter som du är välkommen att ta del av tillsammans med familj, vänner eller utforska på egen hand.

Ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala har arrangerats i november jämna år sedan 2008. Syftet är att uppmuntra Uppsalabor och besökare att ta sig ut i city under en av årets mörkaste månader och ta del av staden, konst och de kringaktiviteter som arrangeras. Sedan 2018 arrangeras Allt ljus på Uppsala att varje år. Under 2020 ställdes evenemanget in på grund av den rådande coronapandemin.

Allt ljus på Uppsala arrangeras av Uppsala kommun och Uppsala City och möjliggörs av våra ljusvänner. Destination Uppsala projektleder och marknadsför evenemanget. Uppsala kommun, organisationer och näringsliv bjuder tillsammans på alla de kringaktiviteter som du som besökare kan ta del av.

Miljöarbete

Vi tar hand om miljön, både närmiljön och miljön i ett större perspektiv. Vi arbetar aktivt med att genomföra en så hållbar ljusfestival som möjligt, med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Bland annat genom att aktivt minska nedskräpning och uppmana våra medarrangörer att tänka miljö och hållbarhet när de genomför sina aktiviteter.

Du som är besökare kan också bidra. Använda de sopkärl som finns utplacerade för att minska nedskräpningen under festivalen. Ta ett aktivt ansvar och sopsortera när det finns möjlighet. Vi uppmanar dig också att åka kollektivt så ta bussen eller tåget till city – köp biljett direkt i UL-appen.

Har du frågor om Allt ljus på Uppsala eller hur du kan medverka? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss.