Om Allt ljus på Uppsala

1 november 2018 tänds den sjätte upplagan av Allt ljus på Uppsala där ljusverk lyser upp citykärnan under en av årets mörkaste månader. Temat för festivalen är barnet Bergman med anledning av 100-årsjubiléet av Ingmar Bergmans födelse. Han föddes den 14 juli 1918 i Uppsala och mellan den 1-18 november kommer hans arbete inspirera och gå som en röd tråd genom festivalen.

Under evenemanget sätter vi upp ljuskonstverk och belyser ett flertal platser i centrala Uppsala och skapar på så sätt ett stort utomhusgalleri för besökare att gå runt i och uppleva. Tillsammans med vänner och familj är du välkommen ut i novembermörkret för att upptäcka Uppsala i ett nytt ljus!

Ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala har arrangerats i november jämna år sedan 2008. Syftet är att uppmuntra Uppsalabor och besökare att ta sig ut i city under en av årets mörkaste månader och ta del av staden, konst och de kringaktiviteter som arrangeras. Från 2018 kommer Allt ljus på Uppsala att arrangeras varje år.

Allt ljus på Uppsala arrangeras av Uppsala kommun och Uppsala City och möjliggörs av våra ljusvänner. Destination Uppsala projektleder och marknadsför evenemanget. Uppsala kommun, organisationer och näringsliv bjuder tillsammans på alla de kringaktiviteter som du som besökare kan ta del av.

 

Tack till

Ett stort tack vill vi rikta till våra ljusvänner, fastighetsägare och medarrangörer!

 

Kontakta oss

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss? Skicka  e-post till alltljuspauppsala@destinationuppsala.se.

 

Miljöarbete

Vi tar hand om miljön, både närmiljön och miljön i ett större perspektiv. Vi arbetar aktivt med att genomföra en så hållbar ljusfestival som möjligt, med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Bland annat genom att aktivt minska nedskräpning och uppmana våra medarrangörer att tänka miljö och hållbarhet när de genomför sina aktiviteter.

Du som är besökare kan också bidra! Tänk på att använda de sopkärl som finns utplacerade för att minska nedskräpningen. Ta ett aktivt ansvar och sopsortera när det finns möjlighet. Vi uppmanar dig att åka kollektivt så ta bussen eller tåget till festivalen – köp biljett direkt i UL-appen.

 

Allt ljus på Uppsala är ett miljömärkt event certifierat av Håll Sverige Rent.