WALLENSTAM

Information

Var: Vaksalagatan/Kungsgatan, se karta

Dela

Stråket från Vaksala torg till Carolina Rediviva utgör Uppsalas paradgata. Inför drottning Kristinas kröning beslöt riksdagen år 1642 att genomföra en ny och modern stadsplan med raka gator i ett striktare rutnät. Några år senare klagade drottningen över att arbetet gick för långsamt och av olika skäl ägde kröningen istället rum i Stockholm. Men i slutet av 1660-talet stod den nya stadsplanen klar. Idag har paradgatan en central roll – den står som huvudstråk vid stadens festligheter, marknader och knyter ihop Uppsalas västra och östra del.

Under Allt ljus på Uppsala kommer Wallenstams fasad lysas upp och färga en liten del av Uppsalas paradgata.

Ljussättning: Scenteknik