RYTM

Information

Var: Centralpassagen, se karta

Dela

Rytm är placerat på Centralpassagens norra vägg och består av 22 stora bakgrundsbelysta fotocollage. Tillsammans bildar de ett mönster som påminner om det du kan se genom ett kalejdoskop. Några av bilderna är tagna av konstnären själv, i Uppsalas olika stadsdelar, och några är inskickade av stadens invånare. Bilderna är bearbetade i en textil tradition vilket gör att de bildar ett unikt ljusmönster. Rytm är som en mångfasetterad mosaik – en lysande symbol som förenar Uppsalas stadsdelar, olikheter och kulturer. Välkommen till Uppsala!

Rytm är ett nytt, permanent ljuskonstverk som tillhör Uppsala kommun.
Välkommen på invigningen, torsdagen den 18 november kl. 17.30.

Ljusgestaltning: Astrid Krogh


Lyssna på en ljudguidning för ljuspunkten Rytm i spelaren nedan.