In Manus Tuas – Kajsa Mattas (1948–)

Information

Var: Östra Ågatan, se karta

Dela

2003–2004, material: brons, relief i diabas
Som en del av ett projekt för att förbättra centrala Uppsalas stadsrum fick konstnären Kajsa Mattas, tillsammans med landskapsarkitekt Mattias Nordström, uppdraget att omskapa sträckan längs Fyrisån mellan Nybron och Islandsbron. In Manus Tuas består av reliefer och fem separata skulpturer: Drakar, In Manus Tuas, Ängel, Jona och den stora fisken, Teresa. Konstnären blandar religiösa och bibliska motiv med inspiration från vattnets närhet och fornnordisk historia.

Ljussatt av Scenteknik