GLÖD ÖVER VATTEN

Ljus nummer

Information

Var: Nybron, Dombron och Eddaspången, se karta

Dela

I hundratals år har Fyrisåns kalla novembervatten flödat under stadens broar. Broar som sammanbinder både Uppsala och människor med varandra. Under Allt ljus på Uppsala kommer Nybron, Dombron och Eddaspången bryta av vattnets strömmande köld med illusioner av allt från svagt flämtande kaminsken till fritt flytande lava. Passa på att uppleva, och gå över, en ”glödande” bro.

Ljusgestaltning: Svante Pettersson, Bjerking

Teknik, installation och programmering: Albin Roslund, Fredrik Emnéus och Marcus Persson, Kreativ Teknik

Detta ljusverk är ett permanent ljusverk från Uppsala kommun.