FYRISLJUS

Ljus nummer

Information

Var: Årummet mellan Västgötaspången och Islandsbron, se karta

Dela

Fyrisån är och har varit av stor betydelse för staden, både nu och då. Med effekterna av Fyrisljus får du möjlighet att reflektera över vattnets betydelse genom tid och rum. Det ramar in en bit av ån och låter oss komma nära. Låt ljuset länka samman minnen från det förflutna med funderingar på framtiden. Laserljus gör vattnet levande och speglar dess själ – strålarna ovanför vattenytan fångas av mönster som skiftar nere i djupet.

Ljusverket kan upplevas från båda sidorna av ån. Laserstrålarna längs vattenytan syns på håll. Men mönstren nere i vattnet upplevs bäst nära räcket, från vissa punkter.

Ljusgestaltning: Lightscape United 

Ljusvän: