Den Magiska Tärnan

Ljus nummer

Information

Var: Walmstedska gården, se karta

Dela

I den konstnärsgrupp som jag valt att jobba med i det här projektet så är vi – i denna texts skrivandes stund – i färd med att fläta samman de olika grenarna av verket till en spännande helhet för Walmstedska gården. Formen och koncepten växer fram i en organisk process, där slumpen och lekfullheten tillåts inneha dom tyngsta rollerna – något lite ovanligt i vårat samhälle kanske.

Jag, Finn Öhlund, står för planeringen och ”håller i ramarna” för verket och har i min tur bjudit in ytterligare 2 konstnärsvänner. – Detta då jag ofta föredrar kollektiva arbetsprocesser framför individuella i ”min” konst.

Den gamla innergården vi arbetar med är en bevarad historisk miljö som är sig lik den som Ingmar Bergman kände till och kanske besökte som liten.

Vår installation heter * Den Magiska Tärnan * och är genom sitt ljus och sin elektricitet besläktad med äldre tiders Laterna Magica.

Jag varken kan eller vill berätta så mycket om vårat konstverk här, då detta kanske skulle kunna leda till svåruppfyllda förhoppningar eller felaktiga förväntningar, men jag hoppas att den, åtminstone hos några ska kunna väcka en liknande förvåning och uppståndelse som den skulle ha gjort på samma plats år 1918, det år då Ingmar föddes här i Uppsala.

 

Jag vill dock iallafall nämna ett par (lite lagom luddiga) saker kring verket och dess koncept i detta skede:

– Lyktan skiner med hjälp av solen och (j)ordens kraft.

– Ljusen, bilderna och ljuden är filtrerade genom skaparnas sävliga tankar och fantasier.

 

Och så några sista rader:

Vi människor är också, liksom lamporna i installationen, ett slags källor (eller energiomvandlare) och kan sprida ett ljus – eller dunkel – runtom oss. Liksom vi kan tänka och använda våra hjärnors förmågor i dur eller moll så projicerar vi även utåt en energi som alla vi möter känner och påverkas av. Vi är alla med och formar våran omvärld på så vis.

Vår förhoppning är att de ljus och de ljud som spirar in i er via vår orkestrering i detta verk hittar en resonans där. (Men det är jag ganska säker på att det gör – ty vårat verk har inbyggd alamonresonans:) – Så att fler kan få skönja den vackra susande kosmiska musiken inom och runtomkring oss och själva sjunga med!

 

Lykta, ljus och idé: Finn Öhlund

Projektion: Elin Nilsson

Musik: Matti Kallioinen

 

Om Finn

Finn Öhlund är en spännande ny uppstickare på den svenska konsthimlen. Han är till största delen självlärd och är uppvuxen utanför Uppsala bland hippies och konstnärer. Efter många års kringflackande är han nu tillbaka och bidrar till årets ljusfestival med sin smått nyskapande och mångfacetterade konst. Han fick 2018 års kulturstipendium av Enköpings kommun för sitt engagemang inom graffitikulturen och för sitt arbete som arrangör av musik- och konstfestivalen Den Stora Trädgårdsfesten i Djurby som hållits under flera år ute på Upplandslätten

Som ljus- och videokonstnär har han arbetat med finstämd ljussättning av teater- och musikevenemang, som exempelvis i gamla reaktorhallen R1 i Stockholm men också rört sig i andra underjordiska sammanhang inom dansklubb och technoscenen.