CHORUS/HJÄRTAT FÖRNIMMER

Ljus nummer

Information

Var: Uppsala domkyrka, se karta

Dela

Uppsala domkyrkas gosskör är Sveriges äldsta gosskör och en omistlig del av domkyrkans och Uppsalas kulturliv. Gosskören kom till genom ett initiativ av ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom. ”Ögat njuter, ögat hör, hjärtat förnimmer” – så uttryckte Nathan sig i ett tal vid invigningen av gosskörens läktare. Med det här ljud- och ljusverket får du uppleva gosskörens röster och toner i ljud och ljus på domkyrkans fasad.

I musiken kan du hitta matematiska mönster som liknar de mönster som finns i naturen och i kosmos. I verket används matematik som verktyg för att undersöka relationen mellan dessa – det vill uttrycka förundran, hopp, musikens betydelse, och betydelsen av allas röster. Besök chorus.live för att interagera med ljusverket. Tillsammans med andra skapas en kör av röster som alla kan se projiceras på kyrkan

Ljusgestaltning: Tove Alderin

Körverk: Dona Nobis Pacem/Ge oss fred

Samarbeten/support:

Curator: Helene Warpe/Tove Alderin

Medverkande: Joakim Kling

Teknisk produktion: Tove Alderin, Jonas Johansson, David Giese, Scenteknik

Tack till: Mattias Heldner, Fonetiklaboratoriet Stockholms Universitet


Lyssna på en längre ljudguidning av ljusverket i spelaren.


Ljusvärd: