ÄNGEL/BUDBÄRARE

Ljus nummer

Information

Var: Uppsala domkyrka, se karta

Dela

Ängeln på Uppsala domkyrkas tak syns över stora delar av Uppsala. Ingen vet om det är en skyddsängel, eller kanske ärkeängeln Gabriel. Men det vi vet är att den vakat över staden i över hundra år och ses som en budbärare om hopp, fred och tröst. Att bära bud om fred knyter an till fredspristagarna Nathan Söderblom och Dag Hammarskjöld som båda har en relation till Uppsala domkyrka och Uppsala domkyrkas gosskör. Och utgångspunkten för körsång i den kyrkomusikaliska traditionen är när änglarna brister ut i sång vid krubban på julnatten. Under ljusfestivalen sätts allt ljus på ängeln med förhoppning om att fler människor upptäcker den, och fortsätter att se den, även när ljuset slocknat.

Ljusgestaltning: Tove Alderin

Samarbeten/support:
Curator: Helene Warpe/Tove Alderin
Medverkande: Joakim Kling
Teknisk produktion: Scenteknik


Lyssna på en ljudguidning av ljusverket i spelaren.


Ljusvärd: