Bra att veta – FAQ

Här hittar du praktisk information och svaren på de flest förekommande frågorna (FAQ) om Allt ljus på Uppsala 2019.


Vilka ljusverk ingår i ljusfestivalen?

Årets ljusfestival består av åtta ljusverk som är placerade runtomkring i Uppsala stadskärna.  Du hittar mer information om ljusverken här.

Utöver de åtta ljusverken finns sex ljussättningar av befintlig offentlig konst som man valt att ljussätta under ljusfestivalen. Du hittar dessa ljussättningar på kartan här.


Vilka öppettider gäller?

Ljusverken tänds den 1 november kl 16:00. Ljusverken är sedan tända alla dagar kl 16:00-22:00 fram till och med söndag den 17 november.


Finns det en rekommenderad slinga att gå?

Ja det finns en rekommenderad slinga, den ser du på kartan genom att följa numreringen på ljusverken och den visar den väg vi tror att man upplever ljusverken bäst från. Den startar i Stadsträdgården med första ljusverket och slutar vid Celsiustorget vid ljusverk åtta.

Självklart måste man inte följa slingan utan man får gå i vilken ordning man vill. Ljusverken är självständiga och är inte beroende att man sett ett specifikt ljusverk före ett annat.


Hur hittar jag?

Här på hemsidan finner du en karta över alla ljusverken. Foldrar med information och kartor finns att hämta på Kommuninformationen (Stationsgatan 12), Terrassen (Drottninggatan 1), Taps Beer Bar (Drottninggatan 8) och Villa Anna (Odinslund 3) samt InfoPoints på Stadsbiblioteket, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala konstmuseum, Akademiska Sjukhuset, Broströms Kafé, Fyrishovs reception och Gamla Uppsala Museum.
Det finns även sju stycken storskyltar med kartor utplacerade mellan ljusverken.


Hur långt är det mellan ljusverken?

Avstånden mellan ljusverken varierar. Om man går hela slingan och ser alla åtta ljusverk är den ca 2 km lång.


Är områdena kring ljusverken tillgänglighetsanpassade?

De flesta ljusverk går att uppleva från rullstol eller om man har svårt att gå. Vissa ljuspunkter i Pelle Svanslös lekpark kan vara svårt att komma intill direkt. Annars ligger alla ljusverk så att man kan se dem från gångbanan.


Kommer framkomligheten vara begränsad?

I samband med etableringen och avetablering av ljusverken kan det vara viss begränsad framkomlighet. Följ skyltar på plats, visa hänsyn och kör försiktigt.

Pelle Svanslös lekpark kommer att vara avstängd under etablering från den 28 oktober fram till den 1 november när vi tänder ljusverket kl 16:00. Det är för allas säkerhet. Sedan är Lekparken avstängd igen den 18-19 november när ljusverket monteras ned.

Vi tackar alla får tålamod med detta.


Finns det några offentliga toaletter i anslutning till ljusobjekten?

Offentliga toaletter finns i alla gallerior i city. Du hittar också toaletter i stadsträdgården. Det finns även toaletter på de restauranger som är värmestugor under Allt ljus på Uppsala, Terrassen, Taps Beer Bar och Villa Anna.


Finns det några transportrekommendationer?

Åk gärna kollektivt in till Allt ljus på Uppsala. Köp din biljett direkt i UL-appen.


Hur stor klimatpåverkan har en stor ljusfestival som Allt ljus på Uppsala?

Allt ljus på Uppsala är ett Miljömärkt event genom Håll Sverige Rent och för oss är det viktigt med ett hållbart tänk i allt vi gör. Hållbarhet är även en nyckel i hur vi utformar de aktiviteter som arrangeras runt om i staden i samband med Allt ljus på Uppsala.


Vem arrangerar och betalar för Allt ljus på Uppsala?

Allt ljus på Uppsala är ett samarbetsprojekt och arrangeras av Uppsala kommun i samarbete med Uppsala City. Evenemanget projektleds av Destination Uppsala. Bakom evenemanget står även ljusvänner och Uppsalas näringsliv som tillsammans gör evenemanget möjligt. Samverkanspartners och sponsorer står för ungefär en tredjedel av finansieringen.


Händer det något mer utöver ljusverken under ljusfestivalen?

Utöver det utomhusgalleri som skapas arrangeras det ett flertal aktiviteter under Allt ljus på Uppsala med ljus- eller Uppsala hyllar-tema. Exempel på aktiviteter är föreläsningar, guidade turer, barnaktiviteter, disco, filmvisningar m.m. Det finns även ett flertal erbjudanden framtagna av restauranger, caféer och butiker i city. Läs mer om aktiviteter och erbjudanden.


Vad menas med värmestugor?

Längst slingan är Allt ljus på Uppsalas ”värmestugor” redo att ta emot den som blir lite frusen eller hungrig längst slingan. Värestugorna är alla restauranger som ligger nära slingan och som har speciella erbjudanden under Allt ljus på Uppsala. Där kan man gå in och värma sig och köpa något gott, det finns olika erbjudanden beroende på hur hungrig eller sugen man är och det finns även erbjudanden för barn. Där finns även Allt ljus på Uppsala-folder att hämta.  Årets värmestugor är
– Terrassen på Drottninggatan 1,
– Taps Beer Bar på Drottninggatan 8,
– Villa Anna vid Odinslund 3
– Iberico, på Fyristorg 8.


Kan jag ladda ned den tryckta foldern någonstans?

Ja, den finns att ladda ned här.


Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?

Skicka e-post till alltljuspauppsala@destinationuppsala.se.