Bra att veta – FAQ

Här hittar du praktisk information och svaren på de flest förekommande frågorna (FAQ) om Allt ljus på Uppsala 2021.

Vilka öppettider gäller?
Ljusverken tänds den 4 november kl. 18:00. Ljusverken är sedan tända alla dagar från kl. 16:00 till ca 23:00 fram till och med söndag den 21 november.

Vilka ljusverk ingår i ljusfestivalen?
Årets ljusfestival består av 12 ljusverk som är placerade runtomkring i Uppsala stadskärna. Du hittar mer information om ljusverken här. Utöver de 12 ljusverken finns åtta ljuspunker som består av permanent offentlig konst och tillfälliga installationer som är ljussatta eller en del av ljusfestivalen. Du hittar dessa ljuspunkter på kartan här.

Finns det en rekommenderad slinga att gå?
Man behöver inte följa den föreslagna numreringen utan man får gå i vilken ordning man vill och när man vill under festivalperioden. Ljusverken är självständiga och är inte beroende att man sett ett specifikt ljusverk före ett annat.

Hur hittar jag?
Här på hemsidan finner du en karta över alla ljusverken.

Foldrar med information och kartor finns att hämta på alla InfoPoints runt om i Uppsala;

  • Fullerö Handel
  • Fyrishovs reception
  • Gamla Uppsala museum
  • Stickspåret Designbutik2,5
  • UL Center
  • Uppsala Konsert & Kongress
  • Uppsala kommuns kontaktcenter
  • Uppsala konstmuseum

Adresser och mer information finns här, https://destinationuppsala.se/turistinformation/infopoints.

Det finns även större skyltar och pyramider med kartor utplacerade mellan ljusverken.

Hur långt är det mellan ljusverken?

Avstånden mellan ljusverken varierar. Om man går hela slingan och ser alla ljusverk är den ca 2,5 km lång.

Är områdena kring ljusverken tillgänglighetsanpassade?

De flesta ljusverk går att uppleva från rullstol eller om man har svårt att gå. Vissa ljuspunkter kan vara svårt att komma intill direkt. Annars ligger alla ljusverk så att man kan se dem från gångbanan.

Kommer framkomligheten vara begränsad?

I samband med etableringen och avetablering av ljusverken kan det vara viss begränsad framkomlighet. Följ skyltar på plats, visa hänsyn och kör försiktigt.

Finns det några offentliga toaletter i anslutning till ljusobjekten?

Offentliga toaletter finns i alla gallerior i city. Du hittar också toaletter i stadsträdgården. Det finns även toaletter på de restauranger som är värmestugor under Allt ljus på Uppsala.

Finns det några transportrekommendationer?

Åk gärna kollektivt in till Allt ljus på Uppsala. Köp din biljett direkt i UL-appen.

Hur stor klimatpåverkan har en stor ljusfestival som Allt ljus på Uppsala?

För oss det viktigt med ett hållbart tänk i allt vi gör. Hållbarhet är även en nyckel i hur vi utformar de aktiviteter som arrangeras runt om i staden i samband med Allt ljus på Uppsala.

Vem arrangerar och betalar för Allt ljus på Uppsala?

Allt ljus på Uppsala är ett samarbetsprojekt och arrangeras av Uppsala kommun i samarbete med Uppsala City. Evenemanget projektleds av Destination Uppsala. Bakom evenemanget står även ljusvärdar och ljusvänner och Uppsalas näringsliv som tillsammans gör evenemanget möjligt. Samverkanspartners och sponsorer står för ungefär en tredjedel av finansieringen.

Händer det något mer utöver ljusverken under ljusfestivalen?

Utöver det utomhusgalleri som skapas arrangeras det ett flertal aktiviteter under Allt ljus på. Exempel på aktiviteter är guidade turer, barnaktiviteter m.m. Det finns även ett flertal erbjudanden framtagna av restauranger, caféer och butiker i city. Läs mer om aktiviteter och erbjudanden här.

Som ett komplement till Allt ljus på Uppsala har Uppsala kommun också valt att installera ljud- och ljuskonst i fem tomma affärslokaler på och omkring gågatan i Uppsala city. Det är ett initiativ som Kommunstyrelsen i september beslutade skulle få extra resurser. Konsten gestaltas av olika konstnärer och sker i samarbete med fastighetsägarna. Läs mer om den ljuskonsten på www.uppsalacity.se/ljuskonst.

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?

Skicka e-post till alltljuspauppsala@uppsala.se.

Felanmälan

Om ett ljusverk upplevs som trasigt eller inte fungerar som tänkt – felanmäl gärna detta till alltljuspauppsala@uppsala.se.