Om Allt ljus på Uppsala

1 november 2018 tänds den sjätte upplagan av Allt ljus på Uppsala där ljusinstallationer lyser upp citykärnan under en av årets mörkaste månader. Temat för festivalen är 100-årsjubiléet av Ingmar Bergmans födelse. Han föddes den 14 juli 1918 i Uppsala och mellan den 1-18 november nästa år kommer hans arbete inspirera och gå som en röd tråd genom festivalen.

Under evenemanget belyser vi ett flertal platser i centrala Uppsala, tillsammans utgör de innovativa och vackra ljusobjekten en trevlig slinga att gå runt. Tillsammans med vänner och familj är du välkommen ut i novembermörkret för att upptäcka Uppsala i ett nytt ljus!

Ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala har arrangerats i november jämna år sedan 2008. Syftet är att uppmuntra Uppsalabor och besökare att ta sig ut i city under en av årets mörkaste månader, samt att visa upp en ny teknik och innovativa sätt att arbeta med ljus.

Allt ljus på Uppsala arrangeras av Uppsala kommun och Uppsala City i samarbete med ljussättare, värdar, samarbetspartners och medarrangörer. Destination Uppsala projektleder och marknadsför evenemanget.

Tack till

Ett stort tack vill vi rikta till våra ljusvärdar, sponsorer och medarrangörer!

Kontakta oss

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss? Skicka  e-post till alltljuspauppsala@destinationuppsala.se.

Miljöarbete

Vi tar hand om miljön, både närmiljön och miljön i ett större perspektiv. Vi arbetar aktivt med att genomföra en så hållbar ljusfestival som möjligt, med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Bland annat genom att aktivt minska nedskräpning och uppmana våra medarrangörer att tänka miljö och hållbarhet när de genomför sina aktiviteter.

Du som är besökare kan också bidra! Tänk på att använda de sopkärl som finns utplacerade för att minska nedskräpningen. Ta ett aktivt ansvar och sopsortera när det finns möjlighet. Vi uppmanar dig att åka kollektivt så ta bussen eller tåget till festivalen – köp biljett direkt i UL-appen.